Get Adobe Flash player

Recensie concert 'Music That Matters' op 1 oktober 2016

Music That Matters, muziek doet er toe 

Op 1 oktober werd in de Ter Coulsterkerk in Heiloo een benefietconcert gegeven ten bate van Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland locatie Heiloo. Het concert werd georganiseerd door Stichting Your Song Projects.

“Temidden van alles wat het leven ons aanreikt aan mooie dingen en aan uitdagingen, is het de muziek die ons bindt en ons verheft naar een plek die boven alle verstand, opstand, weerstand en tegenstand uitstijgt”, zo sprak Teresa Takken, grondlegster van Your Song Projects. De aanwezigen in de rijk gevulde kerk hebben in het luisteren naar de ontroerende muziek en zeker ook in het samen zingen ervaren hoe muziek je nader tot jezelf en tot elkaar brengt.

De middag werd geopend door Hans Romeyn, burgemeester van Heiloo en voorzitter van Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland. Als burgemeester sprak de heer Romeyn zijn trots uit over de inzet van zijn gemeente om de vluchtelingen op een goede manier op te vangen. Als voorzitter van VluchtelingenWerk vroeg hij de aandacht voor het belangrijke werk dat deze stichting doet.

“Niemand vlucht vrijwillig”, zei de heer Romeyn. “Maar wanneer we de vluchteling een warm welkom kunnen bieden, helpen we hem om zich opnieuw ergens thuis te kunnen voelen. De vraag is:  Hoe kunnen we een goed leven met elkaar vinden.” VluchtelingenWerk Noordwestholland zet zich in voor asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers in de provincie Noord-Holland. De  belangrijkste werkzaamheden zijn: ondersteuning bij de asielprocedure, hulp bij het leren van de taal, wegwijs maken in de samenleving en ondersteuning bij inburgering. De opbrengst  van het benefietconcert komt geheel ten goede aan deze stichting.

Het Symfonie Orkest Midden Holland onder leiding van Ghislain Bellefroid bracht stukken ten gehore van Boieldieu, Grieg, Reicha en Mendelssohn Bartholdy. Muziek die de pijn verklankt van het leven en tegelijkertijd de hoop dat het mogelijk is om alle pijn te overstijgen. Twee composities van Teresa Takken waren door de getalenteerde arrangeur Tom Schippers bewerkt voor orkest. Ten eerste het Miserere nobis een zang voor vrede. Indrukwekkend was het toen orkest en publiek samen dit lied speelden en zongen. De Psalm for a Pilgrim, die Teresa schreef toen zij het verhaal hoorde van een vluchteling die zij ontmoette, bracht ons in herinnering dat we allemaal pelgrims onderweg zijn. Al lijken we soms ver van elkaar af te staan, dat is wat ons verbindt met ieder ander.

Pianist Tijmen Veltman speelde een deel uit het Piano Concerto no. 2 van Rachmaninoff, mooi passend bij de sfeer van dit concert. De middag werd afgesloten met Not Forgotten. A canon to remember, Preludo “The Parable of the Search for the Soul”. Teresa Takken componeerde dit stuk op het boek ‘Savitri A Poem of Love’ door Sri Aurobindo. Een lied dat de luisteraar achterlaat met een gevoel van openheid in plaats van geslotenheid, ruimte in plaats van beperking, mogelijkheid in plaats van onmogelijkheid. Een gevoel van hoop en vertrouwen.

Het benefietconcert werd mede mogelijk gemaakt door het bestuur van Ter Coulsterkerk, muziekvereniging Eensgezindheid, Domein Vastgoedadvies, Heerop Witgoedservice, restaurant De Loocatie, Albert Heijn - filiaal ’t Loo, drukkerij De Dijk en alle vrijwilligers.

Music That Matters heeft € 1.835 opgebracht.
Een prachtig resultaat van deze bijzonder geslaagde muzikale middag voor Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland locatie Heiloo.