Get Adobe Flash player

Peace Opus - Goede doelen

Goede doelen gezocht voor Benefietconcert "A million steps towards peace" – 12 oktober 2019 (Heiloo)

Oproep: Goede doelen gezocht in de regio Heiloo

De Stichting Your Song Projects uit Heiloo viert in 2019 haar tienjarig bestaan en organiseert in dat kader het benefietconcert "A million steps towards peace", gecomponeerd door Teresa Takken i.s.m. Tom Schipper.
Het concert wordt uitgevoerd door het Arnhems Symfonie Orkest NOVA onder leiding van dirigent Ghislain Bellefroid. Het Projectkoor Peace Opus zingt onder leiding van dirigente Yvette Werner.
Het concert vindt 12 oktober 2019 om 20:00 uur plaats in de Ter Coulsterkerk te Heiloo.

De opbrengst van dit benefietconcert wordt verdeeld onder maximaal drie tot vijf goede doelen in Heiloo en omgeving. Het is de missie van Your Song Projects om mensen in hun kracht te zetten door middel van culturele (muzikale) projecten.
Daarom wordt voor de verdeling van de opbrengst specifiek gezocht naar goede doelen die welzijnswerk verrichten in de breedste zin van het woord en die via die weg een bijdrage leveren.
Dat kan zowel in de regio Heiloo zijn als daarbuiten.

Bent u de initiatiefnemer van een dergelijk goed doel en wilt u een bijdrage aanvragen uit de opbrengst van het benefietconcert? Of kent u een goed doel dat u wilt voordragen voor een bijdrage?

Dan kunt u een aanvraag indienen via dit aanmeldformulier.
U vindt hier ook de voorwaarden waaraan uw goede doel dient te voldoen om in aanmerking te komen.
U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen en verzenden tot 1 september 2019.
Na ontvangst van uw aanmeldformulier nemen wij binnen 10 werkdagen per mail contact met u op.

Als bij de beoordeling van de ingediende goede doelen blijkt dat er meer dan drie aanvragen zijn die in aanmerking komen voor een bijdrage, dan zal een trekking uitwijzen welke vijf goede doelen een bijdrage krijgen. Deze trekking zal dan worden verricht door de grondlegster van Your Song Projects, Teresa Takken.

Aanvragers worden op de hoogte gesteld van de toekenning van een bijdrage uit de opbrengst van Peace Opus. Daarnaast vindt bekendmaking van de goede doelen die een bijdrage krijgen plaats via de lokale bladen en sociale media.

Als u vragen heeft kunt u deze stellen via het contactformulier op de website.